Aan de slag met Beter Benutten
menu
gedragsanalyse-icon

Gedragsanalyse

Doel

Een gedragsanalyse helpt bij het nader identificeren van kansrijke doelgroepen, de mogelijkheden die ze hebben om hun gedrag te veranderen, en of ze hiervoor openstaan. Met deze analyse kun je oplossingsrichtingen bedenken die aansluiten bij de intrinsieke motivaties van de doelgroepen en die daardoor de mogelijkheden van de doelgroepen vergroten om hun reisgedrag aan te passen. Daarnaast kan de analyse in een latere fase helpen bij het verder uitwerken van een maatregel om de effecten te optimaliseren.

Vragen

 • Wat (bewust/onbewust) beweegt (belemmert/stimuleert) mensen om het gewenste gedrag (nog) niet) te vertonen?
 • Welke weerstanden tegen verandering leven er bij de doelgroep(en)?
 • Welke gedragsalternatieven (bijvoorbeeld een andere route, een andere modaliteit of een ander tijdstip) kunnen (als tussenstappen) het gewenste gedrag bij de doelgroep(en) mogelijk maken?

Uitkomst

Op basis van de gedragsanalyse kun je:

 • een haalbare doelstelling formuleren voor een samenhangend pakket maatregelen.
 • het gewenste gedrag met de bijbehorende oplossingsrichting formuleren (bijvoorbeeld met de nieuwe snelbus naar het werk reizen in plaats van met de auto).
 • bepalen of je doelstelling haalbaar is. Kernvragen hierbij zijn:
 • Zet de maatregel de juiste doelgroep aan tot het gewenste gedrag?
 • Is het gewenste gedrag haalbaar?
 • Is de netto-doelgroep (de doelgroep die mee wil doen) groot genoeg om het doel te halen?
 • doelgroepen effectief benaderen
 • en hierbij de juiste intermediaire doelgroepen inzetten.

Zie ook de informatie over een brede probleemanalyse in het Gedragshuis