Aan de slag met Beter Benutten
menu
Ron Peerenboom
icon-imma

IMMA: het motortje achter spitsmijden- en fietsstimuleringsprojecten

De Integrale Mobiliteits Management Architectuur, kortweg IMMA, is een set procedures en afspraken om gestalte te geven aan de publiek-private samenwerking bij de spitsmijden- en fietsstimuleringsprojecten van Beter Benutten. Landelijk projectleider Ron Peerenboom: ‘IMMA helpt deze projecten te definiëren, in de markt te zetten en uit te voeren.’

Bovengenoemde projecten van Beter Benutten worden regionaal aanbesteed. ‘Bij een aantal aanbestedingen viel het ons op dat het wiel opnieuw werd uitgevonden’, vertelt Ron. ‘Bovendien constateerden we dat er applicaties werden ontwikkeld, die uitstekend hergebruikt en opgeschaald konden worden, maar dat dit onvoldoende gebeurde. Dat was voor ons het signaal om nog meer aan kennisdeling te doen.’

Kwaliteit borgen

‘We zijn gaan zoeken naar een standaard voor de aanbestedingen en naar een manier om een bepaald kwaliteitsniveau van het aanbod te borgen’, aldus Ron. ‘We zijn uitgekomen op een constructie, waarbij we namens het ministerie een raamovereenkomst in de markt hebben gezet. Daaraan kunnen marktpartijen meedoen als ze aan een aantal minimum eisen voldoen.’

Vier elementen, drie pijlers

Vier elementen, die daarbij een belangrijke rol spelen, zijn in een standaard programma van eisen vastgelegd, legt Ron uit. ‘Ten eerste moet je voor een project deelnemers werven. Ten tweede moet je voorafgaand aan het project het gedrag van de deelnemers kennen, de zogenoemde 0-meting. Zo kun je na afloop vaststellen wat de impact van het project op het gedrag is geweest. Ten derde moet je de deelnemers gedurende het project kunnen volgen. Ten slotte moet je ze belonen als ze het gewenste gedrag vertonen. Aan deze vier elementen hebben we bovendien drie pijlers toegevoegd: de bescherming van de privacy van de deelnemers, de zorg voor een rechtmatige beloning, zodat er geen fraude optreedt, en ten slotte de mogelijkheid om projecten te monitoren en evalueren. Want dan kun je ze met elkaar vergelijken en duidelijk maken hoe publiek geld is besteed.’

Gemeenschappelijke bouwstenen

Veel projecten lijken op elkaar. ‘Daarom hebben we gemeenschappelijke bouwstenen gemaakt en gewerkt aan een systematische manier om gedragsmaatregelen uit te voeren’, zegt Ron. ‘Nu kunnen we projecten snel definiëren en aanbesteden onder de partijen in de raamovereenkomst. Op dit moment worden er ruim tien projecten uitgevoerd die op deze manier zijn aanbesteed.’

Contractbeheersing

Is IMMA daarmee voltooid? Ron: ‘We zien dat de complexiteit nu ligt bij het managen van projecten. Ook daarbij helpen wij. Daarom ontwikkelt IMMA op dit moment een systematiek voor contractbeheersing.’

Ron Peerenboom